Aktualności

Seminarium “Zero bezdomności w Finlandii”

Juha Kaakinen, Prezydent The Y-Foundation: "W 1985 roku w Helsinkach było 2121 miejsc w schroniskach i hostelach dla osób bezdomnych. W 2016 roku było już jedno schronisko z 52 miejscami. W tym samym czasie ze 192 do 3742 wzrosła liczba miejsc w mieszkaniach wspieranych we wspólnym budynku oraz mieszkaniach rozproszonych ze wsparciem (…) Ale aby urzeczywistnić paradygmat Najpierw mieszkanie, trzeba najpierw mieć mieszkania. To wymaga decyzji politycznej."

Czytaj dalej