11.01.2023

Rok 2022 w skrócie

Koniec roku zachęca do podsumowań. Przedstawiamy rok 2022 w Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska. 

Pomogliśmy w życiu w mieszkaniu siedmiu osobom, które mają za sobą długie doświadczenie bezdomności i są uczestnikami programu „Ambiwalencja” prowadzonego według wartości NM.

Wsparliśmy setki osób przybywających do Polski z Ukrainy zaatakowanej przez Rosję. Od 25 lutego pracowaliśmy na Dworcu Warszawa Zachodnia, potem przeprowadziliśmy projekt „Od drzwi do drzwi”, w którym wsparliśmy ponad 50 osób w relokacji do Francji. Przeczytaj więcej

Wymienialiśmy najpierwmieszkaniowe doświadczenia towarzysząc warszawskim streetworkerom ze Stowarzyszenia Monar w patrolach w warszawskich dzielnicach Wawer, Wesoła i Rembertów.

Opracowaliśmy szereg merytorycznych uwag do zarządzeń, ogłoszeń o konkursach ze środków publicznych, wytycznych, których wprowadzenie pozwoliłoby na szerszą realizację programów kończących bezdomność według wartości „Najpierw mieszkanie”, m.in.  kontynuowaliśmy kampanię informacyjną o Karcie Praw Osób Doświadczających Bezdomności monitorując jej przyjęcie przez m.st. Warszawę (zwleka).

Prowadzimy portal najpierwmieszkanie.org.pl, poprzez który pokazywaliśmy Wam odwołując się do wiedzy i sprawdzonych doświadczeń, co jest potrzebne do zakończenia bezdomności. Napisaliśmy artykuły, przeprowadziliśmy wiele wywiadów, z osobami, którym wartości NM są bliskie. Czytaj więcej

Działamy w mediach społecznościowych Najpierw mieszkanie, delikatnie próbujemy wykorzystywać Instagram, wystartowaliśmy z kanałem na YouTube i dbamy o obecność w mediach tradycyjnych - udzieliliśmy 17 wywiadów m.in. TOK FM, oko.press.

Przedstawiliśmy ideę „Najpierw mieszkanie”/Housing First uczestnikom konferencji, seminariów, platform, wydarzeń na żywo i online. Byliśmy m.in. na konferencji badawczej Europejskiego Obserwatorium Bezdomności #FEANTSA #EOH2022, konferencjach podsumowujących doświadczenia programów NM w Polsce.

Przeprowadziliśmy konsultację naukową badania potrzeb osób doświadczających bezdomności w województwie łódzkim dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. To bardzo rzadkie w Polsce badanie, w którym instytucja publiczna o zdanie na temat potrzeb i systemu wsparcia pyta bezpośrednio OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE BEZDOMNOŚCI, a nie pracowników instytucji wspierających.

Przeprowadziliśmy badania wierności NM dwóch polskich programów NM według podejścia konsultacyjnego, które opracowaliśmy, i w którym jako jedyni w Polsce wykorzystujemy aktualne wytyczne stosowane na świecie (skala wierności z 2019 r.). Więcej o badaniach wierności

Last but not least: kończymy pracę nad OTWARTYM MODELEM „NAJPIERW MIESZKANIE” - INSPIRACJA DO ZAKOŃCZENIA BEZDOMNOŚCI. Opracowanie modelu to nasze zadanie jako partnera w największym polskim programie NM finansowanym ze środków UE.

Uruchomiliśmy Fundusz Najpierw Mieszkanie. Nasze działania wsparło wiele osób prywatnych, firm i wolontariuszy. Jeszcze nie podsumowaliśmy przekazanych kwot, czekamy na sprawozdanie finansowe. KAŻDA wpłata dodawała nam skrzydeł i energii do działania.

Wybierz kwotę