Fundusz Najpierw Mieszkanie jest powołany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska i ma celu gromadzenie środków przekazywanych przez osoby prywatne, osoby prawne oraz darczyńców instytucjonalnych na rzecz wspierania metodą "Najpierw mieszkanie" osób, które doświadczają bezdomności lub są w sytuacji zagrożenia bezdomnością.

Wierzymy, że potwierdzona skuteczność podejścia "Najpierw mieszkanie" spowoduje, że z czasem będzie to systemowe rozwiązanie dla problemu bezdomności w Polsce, niezależne od finansowania projektowego w ramach funduszy UE.

Współpracujemy z organizacjami działającymi w środowisku oraz z innymi NGO w Polsce świadczącymi usługi wspierające osoby doświadczające bezdomności (streetworkerzy, pomoc społeczna, władze samorządowe, i inne).

Współpracujemy z zagranicznymi organizacjami działającymi w duchu filozofii "Najpierw mieszkanie" w celu stałej wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy o metodzie i sposobach jej wykorzystywania. 

Dlaczego warto nas wspierać?

  • działamy metodą NM, która jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem na trwałe zakończenie okresu bezdomności 
  • działamy na rzecz stworzenia koalicji wokół idei mieszkania jako prawa człowieka - wspólnie tworzymy przestrzeń „bezpieczeństwa mieszkaniowego” w obliczu utraty miejsca do mieszkania
  • angażujemy społeczności do solidarnościowego i empatycznego podejścia wobec osób słabszych, chwilowo lub długotrwale niesamowystarczalnych


Wesprzyj Fundusz Najpierw Mieszkanie i pomóż zakończyć bezdomność.

Na jakie cele przeznaczamy środki z Funduszu?

Środki wpłacane na Fundusz Najpierw Mieszkanie przeznaczamy na realizację celów statutowych Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska, a w szczególności:

  • Program "Najpierw mieszkanie"
  • Propagowanie idei NM jako skutecznego rozwiązania dla osób w kryzysie zdrowia psychicznego doświadczających długotrwałej bezdomności

Zakres i rodzaje działań

Wspieramy osoby indywidualne w sytuacjach kryzysu bezdomności i mieszkaniowego, jak również organizacje, które zajmują się taką pomocą.

Organizujemy akcje edukacyjne przybliżające filozofię NM oraz podejście do mieszkania jako jednego z praw człowieka.

Wspieramy ideę solidarności społecznej na rzecz zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych wszystkim obywatelom. 

Dążymy do utrwalenia przekonania, że mieszkanie to prawo człowieka i że wspólnie możemy zadbać o to, aby każda osoba doświadczająca kryzysu wiedziała, że może liczyć na wsparcie i nie zostanie ze swoim problemem sama.

Wsparli nas:


Trei Real Estate Poland