Fundusz Najpierw Mieszkanie jest powołany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska i ma celu gromadzenie środków przekazywanych przez osoby prywatne, osoby prawne oraz darczyńców instytucjonalnych na rzecz wspierania metodą "Najpierw mieszkanie" osób, które doświadczają bezdomności lub są nią zagrożone.

Wierzymy, że potwierdzona skuteczność "Najpierw mieszkanie" spowoduje, że z czasem będzie to systemowe rozwiązanie dla problemu bezdomności w Polsce finansowane ze środków publicznych, niezależne od dobroczynności prywatnych darczyńców i projektowego finansowania w ramach funduszy UE.

Współpracujemy z instytucjami świadczącymi usługi wspierające osoby doświadczające bezdomności (organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, władze samorządowe, i inne).

Współpracujemy z zagranicznymi organizacjami i ekspertami działającymi w duchu wartości "Najpierw mieszkanie" w celu stałej wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy o Housing First.

Warto nas wspierać

  • wspieramy osoby doświadczające bezdomności metodą, która jest najskuteczniejszym sposobem na trwałe zakończenie bezdomności

  • jesteśmy niezależni od tradycyjnych usługodawców, dużych sieci ngo, świadczących pomoc według przestarzałego podejścia - otwarcie walczymy o zmianę nie bojąc się, że stracimy możliwość funkcjonowania według rutyny, status quo
  • angażujemy społeczności do solidarnościowego i empatycznego podejścia do osób słabszych, chwilowo lub długotrwale niesamowystarczalnych

  • opierając się na podstawach naukowych budujemy zaangażowanie ludzi na rzecz idei mieszkania i samostanowienia jako praw człowieka  


Środki Funduszu przeznaczamy na cele statutowe FNMP  

  • Bezpośrednie wsparcie dla osób z doświadczeniem bezdomności według wartości "Najpierw mieszkanie" - Program "Ambiwalencja" 
  • Propagowanie idei NM jako skutecznego rozwiązania dla osób z doświadczeniem długotrwałej bezdomności i kryzysów zdrowia psychicznego 

Wspierają nas

Trei Real Estate Poland

     

Wspólnie dbamy o to, aby każda osoba doświadczająca kryzysu mieszkaniowego, zdrowia psychicznego, bezdomności wiedziała, że może liczyć na wsparcie i nie zostanie ze swoim problemem sama.