Fundusz Najpierw Mieszkanie jest powołany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska i ma celu gromadzenie środków przekazywanych przez osoby prywatne, osoby prawne oraz darczyńców instytucjonalnych na rzecz wspierania metodą "Najpierw mieszkanie" osób, które doświadczają bezdomności lub są nią zagrożone.

Wierzymy, że potwierdzona skuteczność podejścia "Najpierw mieszkanie" spowoduje, że z czasem będzie to systemowe rozwiązanie dla problemu bezdomności w Polsce, niezależne od finansowania projektowego w ramach funduszy UE.

Współpracujemy z organizacjami działającymi w środowisku oraz z innymi NGO w Polsce świadczącymi usługi wspierające osoby doświadczające bezdomności (pomoc społeczna, władze samorządowe, i inne).

Współpracujemy z zagranicznymi organizacjami działającymi w duchu wartości "Najpierw mieszkanie" w celu stałej wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy o metodzie i sposobach jej wykorzystywania. 

Dlaczego warto nas wspierać?

  • działamy metodą NM, która jest najskuteczniejszym sposobem na trwałe zakończenie okresu bezdomności 
  • działamy na rzecz stworzenia koalicji wokół idei mieszkania jako prawa człowieka - wspólnie tworzymy przestrzeń „bezpieczeństwa mieszkaniowego” w obliczu utraty miejsca do mieszkania
  • angażujemy społeczności do solidarnościowego i empatycznego podejścia wobec osób słabszych, chwilowo lub długotrwale niesamowystarczalnych


Wesprzyj Fundusz Najpierw Mieszkanie i pomóż zakończyć bezdomność.

Na jakie cele przeznaczamy środki z Funduszu?

Środki wpłacane na Fundusz Najpierw Mieszkanie przeznaczamy na realizację celów statutowych Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska, a w szczególności:

  • "Program Ambiwalencja" prowadzony według wartości "Najpierw mieszkanie"
  • Propagowanie idei NM jako skutecznego rozwiązania dla osób z doświadczeniem długotrwałej bezdomności i kryzysów zdrowia psychicznego 

Zakres i rodzaje działań

Wspieramy osoby indywidualne w sytuacjach kryzysu bezdomności i mieszkaniowego, jak również organizacje, które zajmują się taką pomocą.

Organizujemy akcje edukacyjne przybliżające filozofię NM oraz podejście do mieszkania jako jednego z praw człowieka.

Wspieramy ideę solidarności społecznej na rzecz zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych wszystkim obywatelom. 

Dążymy do utrwalenia przekonania, że mieszkanie to prawo człowieka i że wspólnie możemy zadbać o to, aby każda osoba doświadczająca kryzysu wiedziała, że może liczyć na wsparcie i nie zostanie ze swoim problemem sama.

Wspierają nas:


Trei Real Estate Poland