POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU FUNDACJI 

NAJPIERW MIESZKANIE POLSKA 

Naszą misją jest działanie na rzecz zmiany sytuacji mieszkaniowej osób doświadczających długotrwałej bezdomności. 
Wierzymy, że podstawą dającą możliwość powrotu do zdrowia, aktywnego życia społecznego, a tym samym zakończenia kryzysu bezdomności jest mieszkanie, które zapewnia bezpieczeństwo i tworzy realną możliwość pracy nad problemami i trudnościami. 
Naszym marzeniem jest, aby każda osoba doświadczająca bezdomności lub zagrożona bezdomnością mogła liczyć na systemową pomoc gwarantującą zabezpieczenie godnych warunków mieszkaniowych. 
Chcemy, by strona Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska była bezpiecznym i prostym portalem, dlatego bardzo dbamy o dane, które nam zostawiasz. 
Nigdy nie wykorzystamy ich bez Twojej zgody. 


Kto jest administratorem Twoich danych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Dantyszka 10/2, 02-054 Warszawa. Nasz numer NIP: 5272700599, REGON: 146852626 i KRS: 0000475911. Skrótem, którym się posługujemy jest także FNMP. 

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych? 

Korzystamy z Twoich danych jedynie za Twoją zgodą i w przypadku: 

  • gdy realizujemy dokonywane przez darczyńców darowizny na rzecz FNM 
  • darowizny finansowe za pośrednictwem stron: www.najpierwmieszkanie.org.pl, www.zrzutka.pl, tradycyjnych przelewów bankowych, jak również zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook, a także odpisów 1% podatku oraz przekazów pocztowych; gdy realizujemy proces przekazywanych przez darczyńców darowizn rzeczowych oraz usług; korzystamy z nich także w zakresie, który jest niezbędny do obsługi procesu księgowego i podatkowego w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami; gdy prowadzimy z Tobą komunikację, na przykład w formie podziękowań lub gdy informujemy o dyskusjach czy wydarzeniach, organizowanych przez FNMP lub w których bierzemy udział; 
  • w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z Darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi, jak również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
  • gdy wspierasz nas korzystając z portalu zrzutka.pl – tylko w przypadku niezbędnym do wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Dlaczego korzystamy z Twoich danych? 

korzystamy z nich tylko w momencie, gdy wyrazisz na to swoją zgodę. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej również: "RODO") - w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałów komunikacji z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronie www.najpierwmieszkanie.org.pl), a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie FNMP Twoich danych osobowych, gdy przekazałeś FNMP darowiznę w drodze 1% podatku dochodowego (zgoda jest umieszczona na formularzu PIT-OP), ponieważ czasem jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa darowizny rzeczowej czy pieniężnej, a także świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie konta na zrzutka.pl) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzamy Twoje dane także, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na FNMP zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas ministra właściwego ds. zdrowia publicznego, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy przepisów podatkowych, jak również realizacji statutu FNMP. na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego - w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienie sprawnego działania stron internetowych FNMP. 

Zgoda na przekazanie FNMP Twoich danych osobowych podanych na formularzu PIT-OP W związku z przekazaniem 1% podatku dochodowego jest dobrowolne i nie jest niezbędne do przekazania nam 1% podatku. W innych przypadkach podanie nam swoich danych jest dobrowolne, jest też jednak niezbędne do dokonania darowizny za pomocą portalu najpierwmieszkanie.org.pl lub za pośrednictwem innych portali. 

Zawsze masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Jak długo trzymamy Twoje dane osobowe? 

Korzystamy z Twoich danych tylko w momencie, gdy przekazałeś nam darowiznę (czy to przelewem tradycyjnym, poprzez PayU czy jako 1% podatku). Chcemy by portal 

najpierwmieszkanie.org.pl był stroną bezpieczną i przejrzystą, dlatego Twoje dane przetwarzamy w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym Ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i Kodeksu Cywilnego (termin przedawnienia roszczeń). Przez ten sam okres przetwarzamy dane podane nam podczas zakładania konta na zrzutka.pl. 

Przez jaki czas korzystamy z plików cookies znajduje się pod koniec Polityki Prywatności. 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych? 

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Darczyńców, przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz FNMP usługi związane z funkcjonowaniem portali FNMP, a także realizacją i obsługą darowizn lub innego wsparcia na rzecz FNMP. 

Odbiorcą danych osobowych może być PayU S.A., któremu udostępniane są dane osobowe w związku z przekazywaniem darowizn na stronach: www.najpierwmieszkanie.org.pl, www.zrzutka.pl. Dzięki współpracy z PayU S.A. możesz przekazać nam darowiznę w szybki, łatwy i bezpieczny sposób. W tym celu, FNMP przekazuje Twoje dane osobowe do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. PayU jest niezależnym administratorem danych osobowych (PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań). 

Jakie są Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych? 

prawo dostępu do danych – przysługuje Ci prawo uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich, w tym otrzymania ich kopii, oraz uzyskania poszczególnych informacji np. na temat celów przetwarzania danych, na podstawie art. 15 RODO. prawo żądania sprostowania danych – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania czy uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – przysługuje Ci prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a my mamy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Twoje dane osobowe, o ile prawo nie nakazuje nam dalszego ich przetwarzania lub nie występują inne przesłanki uniemożliwiające realizację żądania, na podstawie art. 17 RODO. prawo ograniczenia przetwarzania danych - przysługuje Ci prawo do żądania od nas nieprzetwarzania Twoich danych w inny sposób niż tylko ich przechowywanie na czas rozpatrzenia przez nas Twojego innego żądania w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO. prawo do przenoszenia danych – przysługuje Ci prawo otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub innej preferowanej przez Ciebie formy, Twoich danych osobowych, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, na podstawie art. 20 RODO. 

Prawo wniesienia sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych, jeśli przetwarzamy je na mocy naszego uzasadnionego interesu lub w interesie publicznym, a także jeśli przetwarzamy je w celu marketingowym, na postawie art. 21 RODO. prawo wycofania zgody – przysługuje Ci prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. 

Do kogo zgłosić się w sprawie swoich danych? 

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami za pomocą adresu email: [email protected]

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Pliki cookies 

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer FNMP i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony FNMP. 

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze, dostosuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. 

Pliki cookies nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje stron internetowych: www.najpierwmieszkanie.org.pl, www.zrzutka.pl mogą przestać być dostępne. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niestety, ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego serwisu.