Misja

MIESZKANIE TO POCZĄTEK KOŃCA BEZDOMNOŚCI

oraz decydowanie, zdrowienie, wspieranie i społeczność

Podstawą dającą możliwość powrotu do zdrowia, aktywnego życia osobistego i społecznego, a tym samym zakończenia kryzysu bezdomności jest pobyt w mieszkaniu. To mieszkanie zapewnia bezpieczeństwo i daje realną możliwość pracy nad życiowymi trudnościami. Mieszkanie jest jednym z praw podstawowych człowieka. I tak jak pływania trzeba uczyć się w wodzie, tak utrzymywania się w mieszkaniu - w mieszkaniu. Bezpieczny pobyt to niezbędne uzupełnienie profesjonalnego wsparcia, m.in. ze strony psychiatry, terapeuty i pracownika socjalnego udzielanego zgodnie z wartościami NM. Istotą jest stworzenie każdemu człowiekowi szansy do rozwoju na miarę talentów, doświadczeń i ograniczeń, z którymi mierzy się życiu - najpierw człowiek.

Kluczowe wartości

O metodzie

Dlaczego Najpierw Mieszkanie?

Ponieważ tutaj ludzie odnajdują motywację i chęć do pracy nad swoimi problemami

„Najpierw mieszkanie" to proces kończenia bezdomności. Jest odwrotnością powszechnie stosowanego schematu, w którym do mieszkań trafiają nieliczni będący w stanie podczas pobytu na ulicy i w zbiorowych schroniskach udowodnić decydentom, że są gotowi. W NM mamy dowody na to, że gotowość przychodzi raczej podczas pracy w mieszkaniu. Gdy dbamy o wzajemne zaufanie a pomoc zaczynamy od stworzenia codziennego poczucia bezpieczeństwa, możliwości umycia się, przygotowania posiłku i spania w łóżku, mieszkańcy mający za sobą wiele lat tułaczki bez domu podejmują wyzwanie i na zawsze zmieniają swoje życie.

Zobacz więcej

Aktualności