Otwarty model Rozdział I

Dom i koniec bezdomności

Aby każdy był "u siebie"

„Dom ma się wtedy gdy otrzymuje się mieszkanie i ma się pewność, że ma się je na stałe i ma się środki na utrzymanie. Ważne jest, żeby były potrzebne rzeczy: pralka, lodówka, tapczan, stół, suszarka, firany, lampy, szafa. Najważniejsze jest to, żeby było ono tylko dla mnie. Kiedy mija przeraźliwy lęk, że znów będzie się żyło na ulicy i ma się pewność, że ludzie którzy je udostępnili go nie zabiorą.” Tak opisuje dom, osoba, która dobrze wie na czym polega jego brak i jego posiadanie, uczestniczka jednego z polskich programów "Najpierw mieszkanie". Doświadczenia jej i pozostałych uczestników, pracowników, urzędników zostały podsumowane w publikacji pt. "Najpierw mieszkanie - otwarty model zakończenia bezdomności".

Zobacz więcej

Kluczowe wartości

Otwarty model Rozdział II

Wartości NM

Relacja, mieszkanie, decydowanie, zdrowienie, wspieranie, społeczność

Nazwa „Najpierw mieszkanie” akcentuje znaczenie prawa do mieszkania jako podstawowej wartości. W rzeczywistości jest to jedna z kompletu wartości odnoszących się do wspierania człowieka w jego dążeniu do odzyskania godności i poprawy dobrostanu. „Najpierw mieszkanie” to najpierw człowiek. Housing First powstało dzięki odpowiedziom osób długotrwale bezdomnych w kryzysie zdrowia psychicznego na pytanie Sama Tsemberisa „Jak mogę pomóc?”. Wartości NM to drogowskazy dla programów kończących bezdomność.

Zobacz więcej

OTWARTY MODEL Rozdział III i V

model organizacyjny programu NM

Jesteś profesjonalistą i chcesz przygotować się do poprowadzenia programu NM na rzecz osób doświadczających bezdomności w twojej społeczności lokalnej? Rozdział III to opis doświadczeń Programu NM Partnerstwa „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej” 2019-2022. Opis jest efektem niezależnego monitoringu wdrożenia prowadzonego przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska. Zadbaliśmy aby każdy aspekt programu poznać poprzez bezpośrednie relacje uczestników, specjalistów i urzędników.

Zobacz więcej

wytyczne dla programów NM w Polsce

Jesteś urzędnikiem publicznym, w rządzie, samorządzie, dyrektorem organizacji pozarządowej, osobą której decyzje mogą przyczynić się do zakończenia bezdomności w Polsce? Rozdział V zawiera wytyczne do organizowania programów NM wypracowane na podstawie doświadczeń programów NM zrealizowanych w różnych polskich miastach i formułach. Wdrożenie wytycznych gwarantuje osiągnięcie wysokiej wierności i efektywności w kończeniu bezdomności.

Zobacz więcej

Otwarty Model Rozdział IV

konsultacja wierności

Uczymy się z ekspertem NM

Program Housing First „Najpierw mieszkanie” odniósł światowy sukces. Został przeniesiony do wielu społeczności w USA, Finlandii, Europie po Australię. Wraz z rozwojem stworzono narzędzia - skalę wierności - pozwalające na upewnienie się, czy nowe programy to faktycznie „Najpierw mieszkanie”. Czy uczestnicy mogą liczyć na tę samą skuteczność? Czy pracownicy wiedzą jak pracować według wartości NM? W Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska wypracowaliśmy autorską metodologię bieżącej konsultacji wierności, której celem jest wsparcie realizatorów nowych programów w uczeniu się pracy metodą NM.

Zobacz więcej

Dodatki