#OtwartyModelNM 

Partnerstwo projektowe

„Otwarty model kończenia bezdomności” to opis doświadczeń Partnerstwa „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej” zgromadzonych podczas trzyipółletniego okresu istnienia Partnerstwa w Warszawie (od sierpnia 2019 do stycznia 2023 roku).

Liderem Partnerstwa była Fundacja Fundusz Współpracy (FFW) będąca jednocześnie realizatorem Programu NM FFW, partnerami krajowymi były Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy (BPL) i Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (FNMP), partnerem zagranicznym – fińska Fundacja Y-Saatio (Y-Saatio).

Partnerstwo było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER oraz budżetu państwa (UDA-POWR.04.03.00-00-0066/18-00), w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Celem „Otwartego modelu” jest zainspirowanie tych, którym zależy na zakończeniu bezdomności, do stosowania uniwersalnych wartości „Najpierw mieszkanie” w codziennej pracy na rzecz konkretnych osób doświadczających bezdomności i na rzecz zmiany systemowej". Wartości NM to pomaganie w ramach bezpiecznej relacji, mieszkanie jako prawo człowieka, uznanie prawa człowieka do decydowania o sobie i dążenia w swoim tempie do lepszego zdrowia, zapewnienie wsparcia adekwatnego do diagnozy i realizacja prawa do życia w społeczności.

Drugim celem jest wyposażenie profesjonalistów zainspirowanych wartościami NM w poradnik do tworzenia programów „Najpierw mieszkanie” w Polsce według światowych standardów jakości.

Zakończenie bezdomności to stworzenie realnych możliwości osiągnięcia i utrzymania pełnowymiarowej „domności” przez każdego człowieka, który jest wykluczony z tego doświadczenia.

Sednem „Otwartego modelu” są działania, które poprawiają tragiczną sytuację osób doświadczających bezdomności bardzo długo, mierzących się jednocześnie z kryzysami zdrowia psychicznego. Obecnie proponowane dla tej grupy wsparcie w formule „wychodzenia z bezdomności” jest nieadekwatne i przez to nieskuteczne.

W Partnerstwie kierowaliśmy się przekonaniem, że warto korzystać ze sprawdzonych doświadczeń, nie trzeba wymyślać wszystkiego od nowa. Sięgnęliśmy po wzór z zagranicy – Program „Najpierw mieszkanie” – a następnie w działaniu, z troską o wierność, adaptowaliśmy go do krajowego kontekstu. W efekcie polscy interesariusze otrzymują model, dzięki któremu mogą zaplanować własne programy o efektywności charakterystycznej dla „Najpierw mieszkanie” – 70-90% uczestników nie wróci na ulicę, będzie się utrzymywać w lokalach i zaspokajać potrzeby życiowe w sposób odpowiadający prawom człowieka i normom społecznym.

Partnerstwo „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej”


Osoby zaangażowane w Partnerstwo

Fundacja Fundusz Współpracy:

Bożena Fronczak, Rafał Gajcy, Jakub Garnis, Zuzanna Głowacka, Paula Koziak, Izabella Lipińska, Kornelia Piądłowska, Daniel Prędkopowicz, Agnieszka Siekiera (koordynatorka partnerstwa), Katarzyna Sikorska, Anna Szopa, Anna Szkiruć, Emilia Warcholak, Agata Walczak-Staśkiewicz, Wioletta Wielądek, Tomasz Wołkow, Magdalena Żagałkowicz

Zespół specjalistów Programu „Najpierw mieszkanie” Fundacji Fundusz Współpracy:

Katarzyna Bogatko, Adam Bojakowski, Piotr Czyrka, Ewa Dziura, Aleksandra Goździk, Katarzyna Lech (Kierowniczka zespołu do sierpnia 2021), Piotr Kalinowski (kierownik zespołu do grudnia 2021), Mateusz Michałkiewicz, Małgorzata Olejniczak, Dariusz Ossowski, Magdalena Syrówka (Kierowniczka zespołu do stycznia 2023), Daria Szulc

Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy:

Kalina Korcz, Tomasz Krettek, Paulina Radecka, Patrycja Wiedeńska, Beata Wrońska, Michał Zgórzak

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska:

Marzena Amrozik, Przemysław Bogusz, Gabriela Kanowska, Martin Kollar, Zofia Lisiecka, Weronika Rehorowska, Ludmiła Trzaskowska, Jolanta Wiszowata, Julia Wygnańska (Koordynatorka ds. Modelu)

Fundacja Y-Säätiö:

Taina Hytönen, Juha Kahila


Autorka publikacji: Julia Wygnańska

Osoby konsultujące: Katarzyna Bogatko, Piotr Czyrka, Ewa Dziura, Kalina Korcz, Mateusz Michałkiewicz, Małgorzata Olejniczak, Paulina Radecka, Agnieszka Siekiera, Magdalena Syrówka, Patrycja Wiedeńska, Michał Zgórzak


Zdjęcia: Anna Hernik, Julia Wygnańska, Przemysław Bogusz

Korekta i redakcja i korekta: Dorota Matejczyk

Skład i łamanie: Ewa Brejnakowska-Jończyk

ISBN: 978-83-968437-1-5

Copyright by Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska

Warszawa 2023


Publikacja powstała w ramach partnerstwa „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego zakończenia problemu bezdomności chronicznej” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa (POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18).