O Fundacji

Najpierw mieszkanie polska

Działamy od 2019 roku

W Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska wierzymy, że zakończenie bezdomności jest możliwe. Mówimy otwarcie, że mieszkanie jest prawem człowieka. Samodzielny, zamykany na klucz lokal z sypialnią, zakątkiem kuchennym i łazienką to podstawa dla poczucia bezpieczeństwa niezbędnego do zmierzenia się z trudnościami. A ludzie doświadczający bezdomności mają ich wiele. Czując się bezpiecznie własną ciężką pracą z pomocą pracowników wspierających są w stanie je przezwyciężyć. Naszym marzeniem jest, aby każda osoba doświadczająca bezdomności mogła ją zakończyć.

Co robimy?

Wspieramy opierając się na wiedzy

Prowadzimy badania bezdomności i w oparciu o ich wyniki zapewniamy skuteczne wsparcie. W Warszawie wspieramy osoby indywidualne w Programie "Ambiwalencja". Upowszechniamy wiedzę o wartościach, systemach i programach „Najpierw mieszkanie". Docieramy do osób doświadczających bezdomności, aktywistów, urzędników i polityków.

Ludzie Fundacji

Kim jesteśmy i co nas łączy?

Łączymy osoby uważające, że ludzie powinni żyć w mieszkaniach, a nie na ławkach i w schroniskach. Radę Fundacji tworzą: Wojtek Marchlewski, Katarzyna Sekutowicz, Karol Kretkowski i Michał Tomaszewski. Zarząd to Prezeska Julia Wygnańska oraz Jola Wiszowata.

Współpraca

Działaj i zmieniaj

Możesz pomóc, a my możemy pomóc Tobie. Wszyscy płacimy cenę za ignorowanie bezdomności. Aby przejść do porządku dziennego nad bezdomnością, musimy wyłączyć jakąś część siebie ponieważ świadomość jej istnienia wywołuje ból. Można go ukoić działaniem.

Projekty

trwający

Program Ambiwalencja

Pierwsze miesiące w lokalu po okresie bezdomności bywają bardzo trudne dla nowych lokatorów, choć komuś kto nie ma za sobą kilku lat bez domu może wydać się, że jest to sytuacja komfortowa. Zapewnimy wsparcie psychologiczne kilku osobom mierzącym się z trudnościami.

Zobacz więcej

zrealizowany

Wsparcie dla osób z Ukrainy

W czasie, w którym do Polski przybywają osoby z objętej wojną Ukrainy, nawiązaliśmy współpracę z francuską organizacją Guides Sans Frontieres zapewniającą wsparcie mieszkaniowe i bytowe w Grenoble i okolicach. Jesteśmy obecni w Warszawie m.in. w centrach zbiorowego zakwaterowania i na Dworcu Zachodnim. Staramy się pomóc.

Zobacz więcej

zrealizowany

Bezdomność realnie FOTOGRAFIE

Projekt realizowany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska we współpracy z Programem streetworkingu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Anną Hernik Fotografia.

Zobacz więcej

zrealizowany

Warszawskie Partnerstwo NM FFW

Celem projektu realizowanego w latach 2019-2023 było pilotażowe wdrożenie Programu „Najpierw mieszkanie” w Warszawie na rzecz 40 uczestników, osób chorujących psychicznie i długotrwale bezdomnych od co najmniej kilku lat związanych z miastem oraz opracowanie na tej podstawie Modelu Najpierw Mieszkanie.

Zobacz więcej

zrealizowany

Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach

Projekt realizowany w latach 2014-16 przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z organizacjami polskimi i islandzkimi w ramach Programu Obywatele dla Demokracji i środków EOG.

Zobacz więcej