O Fundacji

Kończymy bezdomność

Koniec życia na ulicy zaczyna się w mieszkaniu

Wierzymy, że dla ludzi, którzy wiele lat spędzili na ulicach i w pustostanach punktem wyjścia do pracy nad powrotem do zdrowia, aktywnego życia społecznego i w efekcie prawdziwego zakończenia długotrwałego kryzysu jest możliwość pobytu w mieszkaniu. Samodzielny, zamykany na klucz lokal z pokojem dziennym, szafką z kuchenką i metrową łazienką zapewnia poczucie bezpieczeństwa niezbędne do zmierzenia się z trudnościami – z pomocą specjalistów – które wcześniej latami trzymały w kleszczach bezdomności. Naszym marzeniem jest, aby każda osoba doświadczająca bezdomności lub nią zagrożona mogła liczyć na wsparcie.

Co robimy?

Cele statutowe

Fundacja działa na rzecz stworzenia osobom doświadczającym długotrwałej bezdomności i kryzysu psychicznego warunków do powrotu do pełnego zdrowia i trwałego zakończenia bezdomności poprzez upowszechnianie wiedzy o wartościach, systemach i programach „Najpierw mieszkanie" wśród osób prywatnych, aktywistów, urzędników i polityków. Pod obecną nazwą Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska została zarejestrowana 15 października 2019 r.

Ludzie Fundacji

Kim jesteśmy i co nas łączy?

Łączymy osoby prywatne, ekspertów i wolontariuszy uważających, że ludzie powinni żyć w mieszkaniach, raczej niż na ławkach i w noclegowniach. Członkowie Rady Fundacji to: Wojtek Marchlewski – Przewodniczący, Katarzyna Sekutowicz, Karol Kretkowski i Michał Tomaszewski. Zarząd tworzą Krzysztof Alcer – Prezes, Julia Wygnańska – Wiceprezeska oraz Jola Wiszowata.

Współpraca

Działaj i zmieniaj

Zobacz, w czym możesz pomóc i w czym my możemy pomóc Tobie. Wszyscy płacimy cenę za ignorowanie bezdomności. Aby przejść do porządku dziennego nad sytuacją osoby bezdomnej mijanej na ulicy, musimy wyłączyć jakąś część siebie ponieważ świadomość jej losu wywołuje ból. Nie robiąc nic dzielimy cierpienie, które można ukoić działaniem.

Projekty

zrealizowany

Wsparcie dla osób z Ukrainy

W czasie, w którym do Polski przybywają osoby z objętej wojną Ukrainy, nawiązaliśmy współpracę z francuską organizacją Guides Sans Frontieres zapewniającą wsparcie mieszkaniowe i bytowe w Grenoble i okolicach. Jesteśmy obecni w Warszawie m.in. w centrach zbiorowego zakwaterowania i na Dworcu Zachodnim. Staramy się pomóc.

Zobacz więcej

trwający

Ambiwalencja - w lokalu po bezdomności

Pierwsze miesiące w lokalu po okresie bezdomności bywają bardzo trudne dla nowych lokatorów, choć komuś kto nie ma za sobą kilku lat bez domu może wydać się, że jest to sytuacja komfortowa. Zapewnimy wsparcie psychologiczne kilku osobom mierzącym się z trudnościami.

Zobacz więcej

zrealizowany

Bezdomność realnie FOTOGRAFIE

Projekt realizowany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska we współpracy z Programem streetworkingu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Anną Hernik Fotografia.

Zobacz więcej

trwający

Najpierw mieszkanie w Warszawie

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie Programu „Najpierw mieszkanie” w Warszawie na rzecz 40 uczestników, osób chorujących psychicznie i długotrwale bezdomnych od co najmniej kilku lat związanych z miastem oraz opracowanie na tej podstawie propozycji Modelu Najpierw Mieszkanie.

Zobacz więcej

zrealizowany

Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach

Projekt realizowany w latach 2014-16 przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z organizacjami polskimi i islandzkimi w ramach Programu Obywatele dla Demokracji i środków EOG.

Zobacz więcej