O Fundacji

Najpierw mieszkanie polska

Działamy od 2019 roku

Wierzymy, że zakończenie bezdomności jest możliwe. Mówimy otwarcie, że mieszkanie jest prawem człowieka. Samodzielny, zamykany na klucz lokal z sypialnią, aneksem kuchennym i łazienką to podstawa dla poczucia bezpieczeństwa niezbędnego do zmierzenia się z trudnościami, których doświadczenie bezdomności rodzi wiele. Czując się bezpiecznie i mając wsparcie psychologiczne można nad nimi pracować i je przezwyciężać. Naszym marzeniem jest, aby każda osoba doświadczająca bezdomności miała na to szansę.

Co robimy?

Wspieramy opierając się na wiedzy

Prowadzimy badania bezdomności i w oparciu o ich wyniki zapewniamy skuteczne wsparcie. W Warszawie wspieramy osoby indywidualne w Programie "Ambiwalencja". Upowszechniamy wiedzę o wartościach, systemach i programach „Najpierw mieszkanie". Docieramy do osób doświadczających bezdomności, aktywistów, urzędników i polityków.

Ludzie Fundacji

Kim jesteśmy i co nas łączy?

Łączymy osoby uważające, że ludzie powinni żyć w mieszkaniach, a nie na ławkach i w schroniskach. Radę Fundacji tworzą: Wojtek Marchlewski, Katarzyna Sekutowicz, Karol Kretkowski i Michał Tomaszewski. Zarząd to Prezeska Julia Wygnańska oraz Jola Wiszowata.

Współpraca

Działaj i zmieniaj

Możesz pomóc, a my możemy pomóc Tobie. Wszyscy płacimy cenę za ignorowanie bezdomności. Aby przejść do porządku dziennego nad bezdomnością, musimy wyłączyć jakąś część siebie ponieważ świadomość jej istnienia wywołuje ból. Można go ukoić działaniem.

Projekty

trwający

Wartości NM Nowe rozwiązania kończące bezdomność

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska otrzymała dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego w konkursie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, dzięki któremu będziemy realizować projekt obejmujący webinary "Najpierw mieszkanie realnie", aktualizować Portal Najpierw Mieszkanie o wywiady i analizy dot. nowych rozwiązań w kończeniu bezdomności oraz kontynuować Program Ambiwalencja w Warszawie.


Zobacz więcej

trwający

Program Ambiwalencja

Pierwsze miesiące w lokalu po okresie bezdomności bywają bardzo trudne dla nowych lokatorów, choć komuś kto nie ma za sobą kilku lat bez domu może wydać się, że jest to sytuacja komfortowa. Od października 2021 r wsparliśmy dwanaście osób mierzących się z trudnościami. Dziewięcioro z nich już nas nie potrzebuje. W 2024 r zdobyliśmy dla Programu Ambiwalencja dofinansowanie w konkursie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.    

Zobacz więcej

zrealizowany

Badanie potrzeb osób dośw bezdomności

Przedmiotem konsultacji (2022) i badania (2023) było odtworzenie obrazu potrzeb osób z doświadczeniem bezdomności oraz poziomu ich zaspokojenia poprzez usługi społeczne w woj. łódzkim w celu zgromadzenia wniosków i rekomendacji dla zaplanowania wsparcia. Badanie zrealizowały ekspertki Fundacji Najpierw Mieszkanie dr. Małgorzata Kostrzyńska (Uniwersytet Łódzki) oraz Julia Wygnańska (FNMP). 

Zobacz więcej

zrealizowany

Wsparcie dla osób z Ukrainy

W czasie, w którym do Polski przybywają osoby z objętej wojną Ukrainy, nawiązaliśmy współpracę z francuską organizacją Guides Sans Frontieres zapewniającą wsparcie mieszkaniowe i bytowe w Grenoble i okolicach. Jesteśmy obecni w Warszawie m.in. w centrach zbiorowego zakwaterowania i na Dworcu Zachodnim. Staramy się pomóc.

Zobacz więcej

zrealizowany

Bezdomność realnie FOTOGRAFIE

Projekt realizowany przez Fundację Najpierw Mieszkanie Polska we współpracy z Programem streetworkingu Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Anną Hernik Fotografia.

Zobacz więcej

zrealizowany

Warszawskie Partnerstwo NM FFW

Celem projektu realizowanego w latach 2019-2023 było pilotażowe wdrożenie Programu „Najpierw mieszkanie” w Warszawie na rzecz 40 uczestników, osób chorujących psychicznie i długotrwale bezdomnych od co najmniej kilku lat związanych z miastem oraz opracowanie na tej podstawie Modelu Najpierw Mieszkanie.

Zobacz więcej

zrealizowany

Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach

Projekt realizowany w latach 2014-16 przez Fundację Ius Medicinae w partnerstwie z organizacjami polskimi i islandzkimi w ramach Programu Obywatele dla Demokracji i środków EOG.

Zobacz więcej