27.10.2020

Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach

Badania jakościowe i ilościowe o bezdomności chronicznej

Istotą projektu było klasyczne rzecznictwo (ang. advocacy) oparte na dowodach (ang. evidence) - przeprowadzono badania opisujące problem i możliwości rozwiązania a następnie upowszechniano je poprzez konsultacje wśród interesariuszy, seminaria i konferencje.

W ramach projektu powstała strona czynajpierwmieszkanie.pl oraz pierwsza w Polsce publikacja poświęcona idei "Najpierw mieszkanie" zawierająca tłumaczenie poradnika NM autorstwa twórcy metody Sama Tsemberisa pt. "Najpierw mieszkanie w Polsce - dlaczego tak?"  

PROJEKT NMROD