WIEDZA

Nasze działania oparte są na wiedzy. Przygotowujemy profesjonalne materiały dla osób zaangażowanych w prowadzenie programów "Najpierw mieszkanie", wykonujemy badania na zlecenie instytucji publicznych.   

Julia Wygnańska, [email protected]

PROGRAMY NAJPIERW MIESZKANIE

Prowadzimy oraz konsultujemy programy stosujące wartości Najpierw mieszkanie: 

Julia Wygnańska, [email protected]

Marzena Kamińska [email protected]

WSPÓŁPRACA 

Współpracujemy z liderami "Najpierw mieszkanie" zagranicą ucząc się od najlepszych i popularyzując ich doświadczenia w Polsce

  • Zagranicą współpracujemy m.in. z Housing First Europe Hub, Y-Saatio, FEANTSA, Housing First Partners Conference (USA)
  • W Polsce współpracujemy z organizacjami zainteresowanymi pracą w oparciu o wartości "Najpierw mieszkanie"
  • Dzięki sieci kontaktów na świecie organizujemy wizyty studyjne np. w Madrycie, Pradze, Dublinie, Helsinkach 

FUNDRAISING

Mobilizujemy zasoby finansowe od osób prywatnych i instytucji na rzecz systemowego zakończenia bezdomności. 

KAMPANIE INFORMACYJNE

Przygotujemy kampanie informacyjne - oparte na wiedzy - o idei i wartościach "Najpierw mieszkanie".