WIEDZA

Wiedza o NM dla specjalistów i osób zaangażowanych w prowadzenie programów "Najpierw mieszkanie" w swoich organizacjach, instytucjach, społecznościach:wieronosc   

Julia Wygnańska, [email protected]

PROGRAMY NAJPIERW MIESZKANIE

Współprowadzenie oraz konsultacja wierności programów NM: 

Julia Wygnańska, [email protected]

Marzena Kamińska [email protected]

INNOWACJE 

Nowe rozwiązania i usługi w obszarze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego realizowane w oparciu o #wartosciNM i doświadczenia polskich interesariuszy. 

Zespół: [email protected]

FUNDRAISING

Mobilizowanie zasobów finansowych od osób prywatnych i instytucji na rzecz systemowego zakończenia bezdomności w Polsce. 

Marzena Amrozik: [email protected]

ANGAŻOWANIE

Kampanie informacyjne o idei i wartościach "Najpierw mieszkanie" adresowane do każdej osoby i angażujące do działania na rzecz faktycznego zakończenia bezdomności. 

Marzena Amrozik: [email protected]

Przemysław Bogusz: [email protected] 

Jolanta Wiszowata: [email protected]

RZECZNICTWO 

Budowanie współpracy z interesariuszami, organizacjami, urzędnikami mającymi w swoim ręku klucz do wprowadzenia skutecznych rozwiązań kończących bezdomność.

Zespół: [email protected]