#OtwartyModelNM

Zakończenie bezdomności to nie utopia

Fundacja Y-Saatio z dumą uczestniczyła w Partnerstwie „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej” pracującym nad wdrożeniem w Polsce metody Najpierw mieszkanie”. Trzeba przyznać, że Partnerstwo nie miało łatwego startu – tuż po seminarium otwierającym „Zero bezdomności w Finlandii” w styczniu 2020 roku wybuchła globalna pandemia Covid 19, która zmusiła wszystkich do zmiany wielu planów.

Housing First – zróbcie to po swojemu!

Housing First to model opierający się na fundamentalnych wartościach, które muszą być przestrzegane. W Finlandii podkreślamy dwie: gwarancję pobytu w mieszkaniu, czyli trwałe prawo do mieszkania, oraz zapewnienie wsparcia adekwatnego do sytuacji człowieka, szanującego jego prawo do decydowania o własnym życiu.

W Finlandii nie debatowaliśmy o tym, jak wprowadzać model Housing First. Po prostu to zrobiliśmy. Pragmatycznie skorzystaliśmy z tego co daje nasze społeczeństwo i istniejący system wsparcia. Na przykład przekształciliśmy wielkie schroniska w budynki z indywidualnymi lokalami i zapewniliśmy wsparcie specjalistów każdemu mieszkańcowi dwadzieścia cztery godziny na dobę siedem dni w tygodniu.

Zmieńcie nastawienie!

Gdyby dwadzieścia lat temu ktoś powiedział w Finlandii, że w naszym kraju nie będzie bezdomności, zostałby wyśmiany. Tymczasem przeszliśmy od słów do czynów. Uświadomiliśmy ludziom, że bezdomności można uniknąć i zaangażowaliśmy ich do działania na rzecz zmiany.

Wierzę, że to dobra ścieżka dla Polski. Wykorzystajcie „Otwarty model »Najpierw mieszkanie«” do tego, by jak najwięcej osób opuściło schroniska i nie musiało mieszkać na ulicach. Nie dajcie się wciągnąć w analizowanie szczegółów, miejcie odwagę kończyć bezdomność po swojemu.

Juha Kahila, Head of International Affairs, Y-Säätio