25.01.2023

Raport z programu „Ambiwalencja”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania ewaluacyjnego programu „Ambiwalencja” Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska.

Badanie zostało zrealizowane w ramach Programu „Ambiwalencja - mobilne wsparcie dla osób kończących bezdomność w lokalach mieszkalnych” na zlecenie Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska. Program uzyskał dofinansowanie ze środków m.st. Warszawa od 1 października 2021 do 30 listopada 2022 i jest obecnie kontynuowany w ramach środków własnych Fundacji. Badanie ewaluacyjne obejmuje okres dofinansowania programu ze środków Miasta. Celem badania było określenie użyteczności Programu, a także weryfikacja osiągnięcia zakładanych rezultatów. Raport jest dostępny w naszej Bazie Wiedzy.

Przeczytaj raport z programu Ambiwalencja


Wybierz kwotę