03.11.2022

Berlin stawia na NM

W stolicy Niemiec zdecydowano o dalszym rozwoju programu "Najpierw mieszkanie" realizowanego od 2018 r. w ramach pilotażu.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie miasta, program ma być wprowadzony na stałe i rozszerzony. W edycji pilotażowej grupę docelową stanowiły dorosłe osoby samotne w kryzysie bezdomności. Podczas kontynuacji nowością będzie objęcie pomocą także kobiet z dziećmi oraz par.

Program "Najpierw mieszkanie" realizowano w Berlinie od 2018 r. w ramach dwóch pilotażowych projektów. Dotychczas osobom w kryzysie bezdomności przekazano dzięki temu 95 mieszkań. Do końca 2023 r. liczba ta ma wzrosnąć do 235. Uczestnicy projektu mogą też liczyć na pomoc m.in. w umeblowaniu lokali, a także wsparcie specjalistów różnych dziedzin.

Pokonać nieufność

Praca z uczestnikami odbywa się w multidyscyplinarnym zespole złożonym z pięciu pracowników socjalnych, dwóch asystentów społecznych, odpowiednika eksperta przez doświadczenie znanego z polskich projektów oraz psychologa i kierownika zespołu. Jest również pracownik, który pośredniczy w zawieraniu umów najmu z uczestnikami. Program realizują organizacje Neue Chance gGmbH oraz Stadtmission eV i to one zatrudniają członków zespołu.

- Celem było i jest zintegrowanie lokatorów z powszechnym systemem opieki zdrowotnej. Okazało się to jednak dużym wyzwaniem, ponieważ większość naszych najemców ma wobec służby zdrowia dużą nieufność, w szczególności dotyczy to opieki psychiatrycznej. Teraz rozumiemy, że do osiągnięcia sukcesu jest niezbędne o wiele bliższe powiązanie systemu pomocy osobom w kryzysie bezdomności i opieki zdrowotnej - wyjaśnia Dagmara Lutosławska z Housing First Berlin.

Sześć lat od pomysłu do realizacji

Pomoc metodą housing first nie od razu była udzielana na obecną skalę - lokalne inicjatywy rozwijały się stopniowo.

- Dwoje menadżerów (Ingo Bullermann i Karen Holzinger), rozpoczęło w 2012 roku tworzenie koncepcji i poszukiwanie partnerów do współpracy. W 2018 r. (sześć lat później!) miasto Berlin obiecało trzyletnią fazę projektu modelowego wraz z ewaluacją, której celem było 40 miejsc - wspomina Dagmara Lutosławska. - Oprócz naszego projektu był i jest jeszcze jeden, który oferuje zakwaterowanie dla kobiet i został również wyposażony w 40 miejsc do końca 2021 roku.

Wraz z nowym budżetem gminy w połowie 2022 r. zdecydowano o rozbudowie obu projektów i przyznano odpowiednie finansowanie. Ocena stabilności mieszkaniowej badanych na poziomie 95% oraz koszty projektu HF są dla polityków przekonującymi argumentami za jego rozwijaniem w celu wyeliminowania bezdomności. Okazało się, że mieszkania są tańsze lub kosztują tyle samo co schroniska, a udzielane w nich wsparcie jest bardziej zrównoważone.

- Miasto Berlin postawiło sobie za cel wyeliminowanie bezdomności do 2030 roku. Nasz projekt jest ważnym elementem składowym tego planu - podsumowuje Dagmara Lutosławska.

Fot. pixabay.com

Wybierz kwotę