29.12.2023

Dziękujemy za 2023

Darczyńcom_nkom, Wolontariuszom_kom, Współpracownikom_czkom i Pracownikom_czkom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w realizację misji Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska w 2023 r. 

Nasze najważniejsze działania w 2023 r:

Wsparliśmy w Programie Ambiwalencja osiem osób, które po doświadczeniu bezdomności gospodarują w mieszkaniach mierząc się z kryzysami zdrowia psychicznego oraz bagażem bezdomności. Nasze wsparcie było intensywne, spotykaliśmy się lub rozmawialiśmy przynajmniej raz w tygodniu, zapewniliśmy drobną pomoc rzeczową. Jedna osoba wciąż mieszka na ulicy, pozostałe radzą sobie w mieszkaniach i część z nich niedługo nie będzie nas już potrzebować.  

Przygotowaliśmy podręcznik "Najpierw mieszkanie - Otwarty model zakończenia bezdomności" podsumowujący doświadczenia programów "Najpierw mieszkanie" w Polsce. Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej (do czytania w telefonie/laptopie) lub drukowanej (zamówienia prosimy kierować na adres [email protected]

Zrealizowaliśmy innowacyjne badanie na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi poświęcone potrzebom osób doświadczonych bezdomności w województwie łódzkim. Poznaliśmy potrzeby relacjonowane bezpośrednio przez osoby, które doświadczają bezdomności i zaproponowaliśmy odważne rekomendacje. Raport ma być opublikowany w 2024 r. 

Raz w tygodniu piszą do nas osoby z całej Polski z pytaniem, czy mogą być przyjęte do programów Najpierw mieszkanie. To co robimy jest możliwe dzięki dofinansowaniom ze środków publicznych oraz od naszych darczyńców prywatnych.

Pełny raport z działalności FNMP w 2023 r wkrótce.

Wybierz kwotę