08.12.2020

Nowa "Fiszka NM" do badania długotrwałej bezdomności

Kontynuujemy diagnozę skali zjawiska i potrzeb osób doświadczających długotrwałej bezdomności i kryzysu psychicznego w Warszawie.

Narzędziem badania jest Nowa "Fiszka NM". 

Celem diagnozy jest określenie skali i sytuacji osób doświadczających długotrwałej bezdomności i kryzysów zdrowia psychicznego. Fiszka to ankieta zawierająca pytania dotyczące historii bezdomności, czyli sytuacji mieszkaniowych charakterystycznych dla bezdomności np. mieszkanie w schronisku, mieszkanie na ulicy, itd. (wg ETHOS) oraz trudnych wydarzeń w życiu obejmujących m.in. kryzysy zdrowia psychicznego.

Jeśli wśród ludzi na rzecz których pracujesz, którym pomagasz lub których leczysz są osoby w sytuacji opisanej wyżej, lub jeśli sam/sama jesteś osobą znajdującą się w takiej sytuacji, prosimy o zapoznanie się z ideą badania i wypełnienie nowej "fiszki NM". Badanie jest anonimowe.

Nowa Fiszka NM

Wstępny etap diagnozy był połączony z wstępną rekrutacją do Programu NM i został zakończony w styczniu 2020 r. Diagnoza jest prowadzona w ramach Partnerstwa “Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej”, którego liderem jest Fundacja Fundusz Współpracy FFW. 

Wybierz kwotę