25.11.2020

Nowa "Fiszka NM"

Zespół FNMP

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska prowadzi diagnozę skali zjawiska i sytuacji osób doświadczających długotrwałej bezdomności i kryzysu zdrowia psychicznego w Warszawie. Narzędziem diagnozy jest kwestionariusz pt. "Nowa fiszka NM". 

Jeśli wśród ludzi, na rzecz których pracujesz, których leczysz lub którym zwyczajnie pomagasz są osoby: 

  • doświadczające bezdomności od co najmniej 3 lat czyli mieszkające teraz i w przeszłości na ulicy, w schronisku, kątem u kogoś, itd.
  • posiadają zaburzenia psychiczne lub uzależnienia (od substancji, behawioralne) lub wręcz oba te problemy razem (podwójną diagnozę)  

wypełnij nową fiszkę NM. Jeśli jesteś osobą, która znajduje się w takiej sytuacji, prosimy o samodzielne wypełnienie fiszki.

Fiszkę można pobrać i wypełnić w edytorze tekstu lub elektronicznym formularzu Google FormsProsimy o przesłanie fiszek w MS word lub skanów na adres [email protected]. Fiszki z Google Forms trafią do nas automatycznie.  

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska udzieli wszelkiego wsparcia w wypełnieniu fiszek poprzez konsultacje online, telefoniczne, mailowe oraz spotkania bezpośrednie. Takie spotkanie odbyło się dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. Umów spotkanie pisząc na [email protected]. Opowiemy o badaniu i fiszce. 

Ochrona danych osobowych

Ochrona osób, które potrzebują wsparcia przed niezgodnym z ich interesem i prawem wykorzystaniem ich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W fiszce nie prosimy o wskazywanie danych pozwalających na ustalenie ich tożsamości. Prosimy jedynie o podanie wybiórczych minimalnych danych kodujących niezbędnych do zintegrowania fiszek dotyczących tych samych osób. Chcemy rzetelnie ustalić skalę zjawiska, nie chcemy liczyć dwa razy tej samej osoby opisanej przez kilka instytucji wspierających.

Przekazanie danych osobowych osoby wypełniającej jest dobrowolne. Konieczne jest wskazanie nazwy/rodzaju instytucji oraz funkcji/roli pełnionej wobec opisywanej osoby długotrwale bezdomnej. 

Diagnoza jest prowadzona w ramach Partnerstwa “Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej”, którego liderem jest Fundacja Fundusz Współpracy FFW. Wstępny etap diagnozy połączony z wstępną kwalifikacją do Programu NM trwał dwa miesiące i został zakończony w styczniu 2020 r. Wyniki analizy danych uzyskanych w fiszkach tutaj. [LINK] 

Wybierz kwotę