12.10.2020

Podsumowujące wystąpienie RPO o bezdomności

Rzecznik Praw Obywatelskich i Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania bezdomności wspominają o programie #NajpierwMieszkanie w wystąpieniu kończącym kadencję RPO.

"Najpierw mieszkanie" zostało wymienione jako działanie, dzięki któremu problem kryzysu bezdomności został rozwiązany w Finlandii. Rzecznik i Komisja oczekują, aby obecny rząd, jak i te, które nadejdą po nim, przyjęły na siebie zobowiązanie efektywnej walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce. 

"Marzy nam się, aby w ciągu najbliższych lat Polska stała się drugim po Finlandii krajem w Europie, w którym problem bezdomności został rozwiązany - dzięki wdrożeniu nowoczesnych inicjatyw i programów łączących wsparcie mieszkaniowe i usługowe takich jak m.in. "Najpierw Mieszkanie". Chcemy, aby państwo przyznało, że istnieje realny problem bezdomności dzieci, kobiet i matek samodzielnie wychowujących dzieci. Oczekujemy przyjęcia przez Polskę obowiązku likwidacji tego szczególnie negatywnego zjawiska w konkretnych ramach czasowych"

WYSTĄPIENIE RPO 12 października 2020

Wybierz kwotę