24.10.2022

Międzynarodowy kurs trenerów „Najpierw mieszkanie”

W Budapeszcie odbyła się ostatnia sesja szkolenia Train-the-Trainer, przeznaczonego dla osób, które chcą pogłębiać i przekazywać wiedzę o metodzie Housing First. Wśród uczestników była m.in. przedstawicielka Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska.

Tegoroczny kurs zorganizował Housing First Europe Hub. Celem kursu jest przygotowanie międzynarodowej grupy trenerów dysponujących doświadczeniem i wiedzą na temat Housing First – tak, aby mogli prowadzić w swoich krajach dalsze szkolenia dotyczące różnych aspektów tej metody. Hub, utworzony w lipcu 2016 r. przez fińską fundację Y-Säätiö i FEANTSA (Europejską Federację Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi) wraz z ponad 15 partnerami, rozrósł się już do ponad 30 organizacji działających w całej Europie i poza nią. Promuje podejście Housing First jako pierwszą i podstawową odpowiedź na problem bezdomności oraz sposób na faktyczne jej zakończenie.

– W tym roku dużo czasu poświęciliśmy na raport Demos Helsinki o dwóch podejściach do rozwiązania problemu bezdomności – kompas vs mapa drogowa. Filozofia kompasu to przyjęcie wspólnego celu, którym jest zakończenie bezdomności i pokazanie, jakimi wartościami trzeba się kierować dążąc do jego osiągnięcia. W tym przypadku są to wartości NM – wyjaśnia Julia Wygnańska, wiceprezeska Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska. – W podejściu typu kompas chodzi też o zmobilizowanie interesariuszy do wspólnej pracy nad osiągnięciem celu. Podejście do tematu na zasadzie mapy drogowej to przyjęcie założenia, że wdrożenie programów NM jest celem, służy do tego podręcznik, a lokalni interesariusze mają krok po kroku realizować poszczególne jego zapisy. Hub odchodzi od mapy drogowej i mocno promuje kompas – na tym podejściu oparty jest Model NM nad którym pracuje FNMP w projekcie NM z Fundacją Fundusz Współpracy. Moim zdaniem warto to włączyć, Finowie oraz trenerzy mocno to podkreślali – dodaje Julia Wygnańska.

Uczestnicy kursu uczyli się m.in. prowadzenia zajęć dotyczących takich tematów jak redukcja szkód, doświadczenie traumy, a także ciąża i macierzyństwo osób w kryzysie bezdomności. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. Mark Jordan z Simon Community Ireland w Cork oraz Leah Watkins z Housing Choices Western Australia. Cały kurs prowadził Peter Brepoels z Belgii. Podstawę programową szkolenia stanowił przewodnik Housing First Europe, dostępny obecnie w języku angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, włoskim, hiszpańskim, węgierskim i czeskim, a także po polsku. Podręcznik pochodzi z 2016 roku, ale podczas szkolenia wykorzystywano wiele nowszych doświadczeń, m.in. wytyczne australijskie i angielskie.

– Mam bardzo niewiele certyfikatów i z tych, które mam, jestem bardzo dumna. Od dziś jestem trenerką Najpierw Mieszkanie z certyfikatem Housing First Europe Hub – cieszy się Julia Wygnańska. Obecnie około 100 osób posiada takie certyfikaty, wśród nich są trzy osoby z Polski.


Wybierz kwotę