18.06.2023

Otwarty model zakończenia bezdomności - Podręcznik NM

W publikacji opisano kluczowe dla "Najpierw mieszkanie" wartości i wytyczne dla tworzenia programów NM w Polsce zgromadzone podczas trzyletniego okresu konsultacji wierności Programu NM w Warszawie

Najpierw mieszkanie otwarty model zakończenia bezdomności

Publikacja jest efektem pracy partnerstwa „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego zakończenia problemu bezdomności chronicznej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.3 Współpraca ponadnarodowa (POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18).

Publikacja w wersji drukowanej będzie dostępna w formie książki na jesieni 2023.Wybierz kwotę