14.11.2022

Warszawa. Praktycy dostrzegają zalety NM

Pomoc w programach typu „Najpierw mieszkanie” powinna być świadczona na szerszą skalę – to jeden z wniosków płynących z „Diagnozy sytuacji osób doświadczających bezdomności na terenie miasta stołecznego Warszawy”.

Dokument, opracowany na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, jest bogatym źródłem wiedzy na temat zjawiska bezdomności w stolicy. Zawarte w nim dane pochodzą od Straży Miejskiej m.st. Warszawy, warszawskich szpitali, Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, ośrodków pomocy społecznej, BPiPS oraz organizacji pozarządowych, a także z ponad 400 ankiet przeprowadzonych wśród osób w kryzysie bezdomności (zarówno przebywających w placówkach schronienia tymczasowego jak i w przestrzeni publicznej) i wywiadów z takimi osobami oraz ze specjalistami zajmującymi się w Warszawie tematyką bezdomności. Diagnoza była próbą pozyskania opinii bezpośrednio od osób w kryzysie bezdomności – przebywających w różnych miejscach w Warszawie (w placówkach oraz poza placówkami) – o poziomie zaspokojenia praw ujętych w karcie praw osób doświadczających bezdomności.

Przeczytaj omówienie Diagnozy w naszej Bazie Wiedzy

Wybierz kwotę