17.01.2022

Dziękujemy darczyńcom Najpierw mieszkanie

Osobom wspierającym nasze działania na rzecz zakończenia bezdomności w Polsce metodą „Najpierw mieszkanie” serdecznie dziękujemy. 

Na zdjęciu jest ciasto urodzinowe, które dla swojego Gościa, osoby doświadczającej bezdomności, upiekła Julia, wiceprezeska FNMP.

Naszym marzeniem i celem jest, aby każda osoba mogła swoje urodziny świętować w mieszkaniu, w którym może się czuć bezpiecznie i do którego może również zaprosić gości.

Wasze wpłaty wynikające z wrażliwości, potrzeby serca i poczucia solidarności społecznej, pozwalają wierzyć, że rozwijanie "Najpierw mieszkanie" w Polsce będzie możliwe i będzie się działo dalej.

Zależy nam bardzo, aby budować świadomość, że tak jak rozwiązaniem problemu głodu jest zapewnienie dostępu do wody i pożywienia, rozwiązaniem problemów zdrowotnych jest dostęp do lekarzy i placówek służby zdrowia, tak rozwiązaniem problemu bezdomności jest dostęp do mieszkania. Dzięki Waszym wpłatom czujemy, że nas rozumiecie.  

Dziękujemy! Bądźcie z nami nadal, razem będziemy robić więcej!

Wybierz kwotę