12.12.2022

Komisja ekspertów przy RPO

Komisja Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich sygnalizuje potrzebę zebrania danych statystycznych o osobach w kryzysie bezdomności. W skład komisji została powołana m.in. Julia Wygnańska, wiceprezeska FNMP.

Powołując się na opinie ekspertów z komisji, Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pismo, w którym uznaje za zasadne „przeprowadzenie kolejnej edycji liczenia osób bezdomnych – w szerokim ujęciu, uwzględniającym wszystkie grupy osób dotkniętych kryzysem bezdomności wraz z badaniem socjodemograficznym.”

Poprzednie badanie tego typu miało miejsce w 2019 r. Mimo że zwykle liczenie osób w kryzysie bezdomności przeprowadzano co dwa lata, tym razem od trzech lat nie zebrano aktualnych danych. O ile początkowo wytłumaczeniem przerwy mogła być pandemia, o tyle dziś potrzeba aktualizacji statystyk wydaje się wyjątkowo pilna, ze względu na konieczność zaplanowania odpowiednich działań pomocowych, w tym zmian systemowych, z uwzględnieniem napływu uchodźców na skutek wojny w Ukrainie.

„Obecnie, wobec stopniowego wygaszania i modyfikowania dotychczasowych form wsparcia dla uchodźców w zakresie zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych i zakwaterowania (m.in. ograniczenia w zakresie wypłaty świadczenia 40 zł dla osoby udzielającej schronienia uchodźcom z Ukrainy, czy plany wprowadzenia częściowej odpłatności uchodźców za oferowane im zakwaterowanie) należy spodziewać się, że także Ukraińcy będą masowo doświadczać stanu bezdomności na terenie Polski” – zwraca uwagę rzecznik.

Listopadowe spotkanie Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności było pierwszym przeprowadzonym w formule stacjonarnej od czasu ogłoszenia stanu epidemii. Jego uczestnicy odebrali z rąk Marcina Wiącka, rzecznika praw obywatelskich, akty powołania i zapoznali się z założeniami Pilotażowego Programu do Strategii Włączenia Społecznego „Wzajemnie Potrzebni”, którego celem jest integracja społeczna poprzez wsparcie mieszkaniowe. Program, skierowany początkowo do uchodźców z Ukrainy, docelowo ma być przeznaczony dla szerszej grupy osób narażonych na wykluczenie społeczne. Przewiduje m.in. upowszechnienie Społecznych Agencji Najmu oraz zwiększenie taniego zasobu mieszkaniowego w dyspozycji małych miast i gmin wiejskich.

Więcej o spotkaniu komisji na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Fot. Biuro RPO

Wybierz kwotę