29.12.2022

Housing First dla kobiet

Housing First Europe Hub wydał publikację dla realizatorów programów "Najpierw mieszkanie", zawierającą wskazówki dotyczące potrzeb kobiet korzystających z tej formy pomocy.

Jak przypominają autorzy publikacji, choć wszystkie programy NM są oparte na tych samych podstawowych zasadach, to pewne grupy ich uczestników mają określone dodatkowe potrzeby, które należy brać pod uwagę zapewniając usługi wsparcia.

Dodatkowo narażone

Jedną z tych grup są kobiety, dla których doświadczenie bezdomności wiąże się z szeregiem innych, specyficznych zagrożeń. Wiele z nich ma za sobą traumatyczne przeżycia, było ofiarami przemocy i różnego typu nadużyć. Często też dotyka je zjawisko tzw. ukrytej bezdomności - czyli korzystania z tymczasowego schronienia, np. u rodziny czy znajomych, na podstawie nieformalnych ustaleń. W niektórych przypadkach ich sytuację komplikuje konieczność opieki nad dziećmi lub chęć odnowienia więzi z potomstwem, zerwanej na skutek kryzysu, w jakim się znalazły.

"Usługi Housing First powinny być dostosowane do potrzeb kobiet poprzez zapewnienie środowiska, w którym najemczynie mogą czuć się bezpiecznie oraz – jeśli to ich dotyczy – zamieszkać z rodziną" - czytamy w publikacji.

Kobiety kobietom

Dalej autorzy przypominają sformułowaną przez Komisję Europejską definicję przemocy na tle płciowym, rozumianej jako przemoc skierowaną przeciwko osobie ze względu na jej płeć lub przemoc, która dotyka osoby określonej płci nieproporcjonalnie często. W przypadku kobiet zjawisko to obejmuje m.in. przemoc domową (wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychicznej i ekonomicznej, które występują w rodzinie, gospodarstwie domowym lub między obecnymi lub byłymi partnerami) i nękanie na tle seksualnym.

Doświadczenia tego rodzaju, w połączeniu z występującymi bez względu na płeć problemami zdrowotnymi i uzależnieniami, powodują, że kobiety w kryzysie bezdomności mogą mieć szczególne trudności w budowaniu opartej na zaufaniu relacji z zespołami udzielającymi im wsparcia. Dla niektórych może być szczególnie ważne, aby móc korzystać z pomocy wyłącznie kobiecego personelu.

Dobre praktyki

Oprócz porad i wyjaśnień publikacja zawiera także przykłady programów uwzględniających specyfikę potrzeb korzystających z nich kobiet. Jednym z nich jest Housing First für Frauen in Berlin, zapewniający w swoich biurach dodatkowe łazienki, środki higieny i udogodnienia dla dzieci. Z kolei  Threshold Housing First Pilot z Manchesteru uwzględnia w szczególny sposób udział kobiet z doświadczeniem przemocy domowej - zapewniając wsparcie odpowiednich specjalistów i wyposażając domy niektórych uczestniczek programu w specjalne instalacje alarmowe.

Więcej na temat dostosowywania programów NM do potrzeb kobiet, w tym o znaczeniu profilaktyki, zwłaszcza w pracy z rodzinami, można przeczytać w publikacji pt. "Housing First i kobiety. Wprowadzenie", dostępnej w języku angielskim na stronie Housing First Europe Hub.

Housing First Europe Hub zrzesza blisko 40 podmiotów, w tym organizacje pozarządowe, samorządy i agendy rządowe. Swoją misję określa jako kończenie i zapobieganie bezdomności poprzez zmianę myślenia prowadzącą do zmian systemowych w oparciu o metodę Housing First.

Wybierz kwotę