24.11.2021

Wartości i model NM - szkolenie

Jesienią 2021 roku Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska we współpracy z Y-Saatio i Dziełem św. Ojca Pio zorganizowała pogłębione szkolenie poświęcone pracy z osobami doświadczającymi bezdomności i kryzysów psychicznych metodą "Najpierw mieszkanie". Odbyły się już dwie sesje online, planowane są następne.

Szkolenie jest adresowane do osób, które już zetknęły się z metodą "Najpierw mieszkanie". Każda sesja rozpoczyna się od wykładu gości, doświadczonych terapeutów i terapeutek NM, po którym odbywają się rozmowy w grupach. Uczestnicy opowiadają o swoich doświadczeniach w kontekście treści poruszanych podczas wykładu: prawa do mieszkania, autonomii uczestników i uczestniczek programu, zdrowienia, wsparcia dostosowanego do możliwości oraz powrotów do pełni życia społecznego.

Gościnią specjalną podczas pierwszego spotkania, była Heli Alkila, Kierowniczka ds. Kontaktów z Uczestnikami  w programie “Najpierw mieszkanie” w Helsinkach. Swoją karierę zawodową zaczynała jako pielęgniarka. Obecnie jest uważana za pierwszą damę NM w Finlandii ze względu na swoje wieloletnie zaangażowanie w rozwijanie usług opartych na wartościach NM – jeszcze zanim zaistniały one pod szyldem jednego programu. W jej pracy najważniejsze jest tworzenie opartych na zaufaniu i równości relacji z osobami, które doświadczyły bezdomności.

Prezentacja Heli Alkila

Gościnią specjalną podczas drugiego spotkania była Elina Liikanen, która kieruje programem “Najpierw mieszkanie” w organizacji Blue Ribbon w Helsinkach. Elina w swojej pracy z klientami skupia się na osobach, które mimo pracy metodą NM nie odniosły sukcesu (10-20% uczestników). Ma doświadczenie we wprowadzaniu programów NM w instytucjach działających tradycyjnie - drabinkowo. Blue Ribbon to organizacja parasolowa skupiająca ponad sto podmiotów, których misją jest wspieranie ludzi z problemem uzależnień od substancji, hazardu, z doświadczeniem bezdomności i kryzysów zdrowia psychicznego. 

Prezetnacja Eliny Liikanen

Szkolenie prowadzą Juha Kahila, główny koordynator Fińskiej Sieci Rozwoju “Najpierw mieszkanie” prowadzonej przez Fundację Y-Saatio oraz Juha Soivio, koordynator w Fińskiej Sieci na rzecz Rozwoju “Najpierw mieszkanie” Fundacji Y-Saatio. 

W szkoleniu uczestniczy dwadzieścia osób z różnych miast m.n. Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Wszyscy uczestnicy posiadają już doświadczenie w pracy metodą NM lub jej wdrażaniu w środowisku lokalnym.

Ulotka o szkoleniu

Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, tłumaczenie sfinansowała Y-Saatio oraz Dzieło Pomocy im. św. Ojca Pio, trenerzy pracują bez dodatkowego wynagrodzenia, organizacją merytoryczną zajęła się Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska.

Możesz wesprzeć działania FNMP na rzecz popularyzowania NM w Polsce poprzez takie szkolenia, ustawiając cykliczną lub jednorazową wpłatę na portalu.

Dziękujemy!

Wybierz kwotę