26.11.2020

Skala wierności NM

Na świecie realizowanych jest wiele programów mieszkaniowych na rzecz osób doświadczających bezdomności. Każda instytucja może dowolnie nazwać swój program wykorzystując nazwę "Najpierw mieszkanie" jako dobrze brzmiącą, kojarzoną z innowacją czy skutecznością. Skala wierności NM została opracowana przez twórców i badaczy NM i pozwala na określenie  w jakim stopniu w programie rzeczywiście stosowane są wartości i zasady NM wypracowane przez Pathways Housing First. Udostępniamy jedną ze skal w języku polskim.

SKALA WIERNOŚCI NM


Skala wierności NM (ang. "Housing First Self Assessment Survey") składa się z pięciu części zawierających 38 pytań z opcjami odpowiedzi. W większości pytań odpowiedzi są ułożone w kolejności od najmniej (1) do najbardziej (4) wiernej NM i wskazują konkretne praktyki stosowane w programach mieszkaniowych. Odpowiedzi uświadamiają, co w praktyce oznaczają wielkie hasła NM m.in. zapewnienie mieszkania od razu, prawo uczestnika do decydowania o własnym życiu, życie w społeczności. Zapraszamy do lektury skali, a osoby zainteresowane ewaluacją programu pod kątem wierności NM odsyłamy także do publikacji źródłowych, m.in. narzędzia oceny.

Wysoka punktacja na skali wierności jest ważna, ponieważ jest gwarantem osiągnięcia efektów przypisywanych NM, m.in. uzyskania samodzielności mieszkaniowej przez ok. 70-90% uczestników programu po dwóch latach uczestnictwa. Niska wierność nie oznacza, że program jest niedobry, oznacza tylko, iż nie jest wierny oryginałowi, jest innym programem wsparcia dla osób doświadczających bezdomności np. programem mieszkań treningowych. Skala wierności NM została wykorzystana m.in. do analizy dziesięciu programów realizowanych w Europie, Kanadzie i USA w 2018 roku. Wyniki tej analizy zostały opublikowane w specjalnym wydaniu European Journal of Homelessness 2018 Special Edition on Housing First Fidelity.

Tłumaczenie: Julia Wygnańska

Konsultacja naukowa tłumaczenia: Magdalena Mostowska, Katarzyna Chotkowska

Konsultacja redakcyjna: Agnieszka Siekiera

Wybierz kwotę