01.10.2021

Ambiwalencja - w lokalu po bezdomności

"To tak jakby człowiek zawsze domny nagle musiał poradzić sobie z życiem w środku lasu"

Projekt Ambiwalencja jest adresowany do osób, które po doświadczeniu bezdomności trafiły do lokali mieszkalnych z zasobów m.st. Warszawy. Część z nich nie radzi sobie dobrze z utrzymaniem się w mieszkaniu doświadczając - szczególnie w pierwszym okresie - kontrastu między wymogami życia lokatora, a życia osoby doświadczającej bezdomności. Sposoby radzenia sobie z uzależnieniem nabyte podczas bezdomności np. w schronisku okazują się nieskuteczne w warunkach samodzielnego mieszkania. Dotychczasowe kontakty społeczne okazują się destrukcyjne, a jednocześnie brakuje nowych. 

Jeden z uczestników programu wsparcia FNMP ujął to w ten sposób: "To tak jakby osoba zawsze "domna" nagle musiała poradzić sobie z życiem w środku lasu. I jeszcze się z tego cieszyć i okazywać wdzięczność wszystkim, którzy jej w tym pomogli".

Ta ambiwalencja powoduje lęk, demotywację i w efekcie narastanie problemów zamiast ich rozwiązywania. Przy najgorszym scenariuszu może doprowadzić nawet do utraty możliwości lub chęci bycia lokatorem mieszkania.

Osoby, które będą uczestnikami programu mierzą się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Przebywając wcześniej w placówkach dla osób bezdomnych często poddawały się przymusowej abstynencji, aby móc w nich pozostać. Po przejściu do własnego mieszkania przymusu nie ma, nikt nie stoi na klatce z alkomatem. Trzeba znaleźć w sobie samym motywację do ograniczenia picia. Z jednej strony już nie jest się "osobą bezdomną", ponieważ przebywa się w lokalu mieszkalnym, z drugiej sama przeprowadzka nie zlikwidowała automatycznie problemów.

Mamy nadzieję, że dzięki wsparciu psychologicznemu FNMP wzrośnie rozumienie zagrożeń wynikających z przyjmowania substancji psychoaktywnych, nastąpi ograniczenie przyjmowania substancji, zwiększy się  znajomość i korzystanie z lokalnych ogólnodostępnych instytucji wspierających, a uczestnicy nawiążą budujące relacje społeczne np. w sąsiedztwie.

Przy okazji realizacji tego zadania będziemy testować działanie wartości "Najpierw mieszkanie" takich jak decydowanie (m.in. pracując metodą redukcji szkód), zdrowienie, wspieranie i społeczność w warunkach, w których realizacja pełnej metody, czyli bezwarunkowe zapewnienie mieszkania osobie w kryzysie bezdomności w chwili wyrażenia przez nią gotowości do przeniesienia się do lokalu okazała się niemożliwa. Osoby uczestniczące w projekcie trafiły do mieszkań zaliczając całą tradycyjną ścieżkę "wychodzenia z bezdomności" od ulicy, przez schronisko i ośrodek pomocy społecznej po wydział zasobów lokalowych. Program podlega ewaluacji zewnętrznej.

Uważamy, że na pracę metodą NM nigdy nie jest za późno.

Informacje o projekcie: [email protected]

Program "Ambiwalencja" jest dofinansowany ze środków m.st. Warszawa na podstawie umowy na realizację zadania publicznego nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/293/2021-2022. Wysokość dofinansowania 44 000 PLN (83% kosztów realizacji zadania).

Okres realizacji 1 października 2021 - 30 listopada 2022.