Przyszłe mieszkanie

Potrzeba bezpieczeństwa

Osoba bardzo potrzebuje mieszkania

Przez 10 lat Osoba przebywała m.in. w pustostanach i ziemiankach – to przestrzenie niemieszkalne, a jednak próbowała się w nich schronić. Spędzała dużo czasu na ulicy. Pewnego dnia została bardzo mocno pobita. Prawdopodobnie skutkiem tego pobicia są zmiany neurologiczne, które jeszcze bardziej utrudniają jej funkcjonowanie. Z tego powodu przebywa teraz w placówce pomocowej. Aby móc zmagać się z takimi wyzwaniami, trzeba móc poczuć grunt pod nogami. 

Każdy zasługuje na swoją własną prywatną przestrzeń – osoby doświadczające bezdomności nie mają komfortu schronienia się przed zimnem, skorzystania z łazienki czy kuchni. To także brak prywatności, gdzie życie na ulicy często powoduje poczucie lęku i zagrożenia, a przestrzenie systemowo wspierające ludzi przebywających na ulicy nie dają poczucia „bycia u siebie", tak ważnego i podstawowego. 

Osoba, ze względu na stan swojego zdrowia psychicznego czuje się źle w placówkach – nie radzi sobie z hałasem i brakiem prywatności, niechętnie korzysta z tego rodzaju wsparcia. Tylko w przypadkach takich jak teraz – gdy sytuacja ją do tego zmusza.

Osoba jest niepijącym alkoholikiem, zmagającym się z wieloma trudnościami, które są codziennością dla ludzi w kryzysie. W pracy nad problemami zdrowotnymi oraz trudnościami wynikającymi z długotrwałego doświadczenia bezdomności wspiera ją terapeuta. To bardzo trudna praca i ogromny wysiłek dla osoby chcącej wejść z powrotem do społeczeństwa. Aby sobie poradzić trzeba mieć bezpieczną, pewną sytuację mieszkaniową. Dopiero wtedy można pracować nad zdrowieniem. 

Jak to zrobić?

Podstawą jest mieszkanie – to kawałek prywatności, gdzie bez poczucia zagrożenia można zmierzyć się z własnymi wyzwaniami, przyjąć gościa – terapeutę i zająć głowę codziennymi czynnościami, które pomagają wypracować nawyki „normalnego życia”. 

Wspierając remonty mieszkań dla Programu Najpierw Mieszkanie Fundacji Fundusz Współpracy budujesz poczucie bezpieczeństwa osób z doświadczeniem bezdomności i tworzysz grunt do ich zdrowienia.

Wybierz kwotę