07.07.2022

Na jesieni Systemowy Model NM

Jak wdrażać pogramy NM w Polsce czyli jak zadbać o to, żeby wartości NM były stosowane w trudnej codziennej praktyce polskiej drabinkowej rzeczywistości? 

Jak powiedział Sam Tsemberis, twórca Housing First: „Najpierw mieszkanie kończy bezdomność – to takie proste”.

Ale jak to się robi konkretnie? Na czym polega program "Najpierw mieszkanie"? Jakie są kluczowe wartości NM? Jak wdrażać programy NM w Polsce? Jak zapewniać mieszkania, tak aby uczestnicy czuli, że są one ich trwałą bazą? Co to znaczy podążać za celami osoby? Czym jest analiza wierności NM?

Na jesieni ukaże się publikacja, która odpowie na te pytania. Sporo wstępnych odpowiedzi już jest w Poradniku-Modelu wstępnym “Najpierw mieszkanie” przygotowanym przez FNMP na początku wdrażania największego programu NM w Polsce Zamieszkani - o metodzie Housing First

Nowa publikacja będzie wzbogacona o doświadczenia różnych programów NM oraz ludzi, którzy choć nie pracują pod szyldem NM, to na co dzień kierują się wartościami metody.

Nad publikacją pracuje Julia Wygnańska Koordynatorka ds. Modelu NM w partnerstwie „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego zakończenia bezdomności chronicznej” Fundacji Fundusz Współpracy, konsultantka programu NM Dzieła Pomocy im. Św. Ojca Pio. Julia jest także redaktorką pierwszej w Polsce publikacji o NM wydanej w 2016 r. „Najpierw mieszkanie w Polsce – dlaczego tak? 

Niedawno ukazała się publikacja opisująca doświadczenia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z wdrażania programów NM z Zespołami Intensywnego Zarządzania Przypadkiem na rzecz 36 uczestników. Publikacja jest dostępna u wydawcy. 

Zapraszamy do poznawania metody "Najpierw mieszkanie".

Wybierz kwotę